top of page
fondo goolgeforms.JPG

MESURES D'HIGIENE COVID-19

- Hi haurà  1 monitor per cada 10 nens o adolescents, i funcionaran per "grups de convivència" de 10 persones, que faran vida sempre junts.

- A cada grup haurrà un responsable de seguretat i higiene, que haurà de vetllar pel compliment de les mesures de neteja i higiene per minimitzar els riscos de contagi.

 

                     - Control de temperatura a l'arribada i durant l'estada.

                   

                     - Rentat de mans abans i després de cada activitat, mascaretes quan

                        hi hagi risc de distàncies menors de 2 metres i control diari de l'estat

                        de salut.

- Mantenir sempre els 2 metres de distància interpersonal, també en les activitats.

- Netejar i ventilació tres cops al dia dels espais interiors, nens i adolescents  

 

- Fer entrades i sortides dels llocs esglaonades per evitar aglomeracions.

 

- Per anar i tornar de les activitats, siguin del tipus que siguin, no es recomana el transport públic.

- No s'admetrà cap participant que tingui possibles símptomes de Covid-19 ni tampoc els que hagin conviscut amb persones que n'hagin tingut en els últims 14 dies.

SENTIMENT BLANC I VERMELL

bottom of page